Остеопласт

Остеопластичні матеріали для хірургічної стоматології, імплантології та щелепно-лицевої хірургії серії «Остеопласт» на основі кісткового деминерализованного і не деминерализованного кісткового колагену з глікозаміногліканами (сГАГ), мають такі унікальні властивості:

  • Заповнюють і підтримують обсяг дефекту за рахунок своєї структури і архітектоніки. Поряд з цією опорною (остеокондуктивних) функцією, вони забезпечують і біоінтеграціей — вростання клітин і судин в структуру імплантату.
  • Мають остеоіндуктівнимі, тобто здатністю активно спонукати стовбурові мезенхімальні клітини до диференціювання в остеобласти і таким чином сприяти формуванню нової кістки. Відомо, що індукція є каскадним процесом, в якому беруть участь клітинні і позаклітинні компоненти. Одним з таких компонентів є сГАГ, складні полісахара, що індукують зв’язування факторів зростання і морфогенетичних білків, здатних стимулювати проліферацію і диференціювання клітин.
  • Мають хороші показники біосумісності, тобто є біодеградіруемимі і не викликають при цьому у реципієнта запальних реакцій.

Демінералізований колаген кісткової тканини

Колаген є основним структурним елементом екстрацелюлярного матриксу кісткової тканини. Колаген кісткової тканини представлений в основному колагеном типу 1, волокна якого складають строму складної будови, що виконує біомеханічні і рецепторні функції.

Розроблена виробництвом НПК «ВІТАФОРМ-Р» спільно з МДМСУ сучасна технологія отримання кісткового колагену, дозволяє одержати не антигенний біологічний матеріал незалежно від джерела його отримання. Даний ефект досягається шляхом многостадийной селективної обробки вихідного кісткового матеріалу і тим самим високим ступенем його очищення.

Сировиною для отримання колагену за технологією НВК «ВІТАФОРМ-Р» є кісткова тканина свиней, биків, коней або аллокость, які отримують з підприємств благополучних по ветеринарної та епідеміологічної безпеки. Що поступає на виробництво сировину має сертифікат виробництва, з якого воно отримано, гігієнічний сертифікат, дані про забій тварин і відомості про бактеріологічному контролі.

Технологія виробництва НПК «ВІТАФОРМ-Р» включає аналіз вхідної сировини, його мікробіологічний і біохімічний контроль. Сира кісткова тканина, незалежно від джерела її отримання, як будь-яка біологічна тканина, містить чужорідні білки, які є антигенами і можуть викликати імунну відповідь у вигляді запалення або відторгнення біоматеріалу. Тому на перших стадіях відбувається видалення більшості (90%) не колагенових білків і протеогліканів, здатних викликати імунну реакцію після імплантації матеріалу в кістковий дефект.

На інших стадіях обробки відбувається видалення жиру і жиророзчинних білків, демінералізація і остаточне видалення резидуальних білків і протеогліканів.

Технологія виробництва НПК «ВІТАФОРМ-Р» включає контроль кожної стадії отримання матеріалу, а також визначення вмісту білків і домішок в оброблюваному матеріалі. При цьому використовується сучасне обладнання (спектрофотометр Heλios & Thermo — Spectronic) і методи контролю (BioRad — DC Protein Assey).

Кожна серія продукції, що випускається проходить санітарно-хімічний контроль, тест на біосумісність.

Постадійний контроль виробництва біоматеріалів НВК «ВІТАФОРМ-Р» забезпечує повне зниження їх антигенности і повна відсутність контамінації мікробами, пріонами і інший патогенною флорою.

Час резорбції матеріалу — 2 — 4 місяці.

Чи не демінералізований кістковий колаген

Технологія виробництва НПК «ВІТАФОРМ-Р» є багатостадійним селективним процесом, що дозволяє видаляти антигени з кісткової тканини без деструкції колагену і руйнування мінерального компонента.

Отриманий за даною технологією матеріал володіє значною механічною міцністю і стійкістю до дії протеолітичної активності ферментів.

Чи не демінералізований кістковий колаген, будучи провізорного матриксом, здатний стимулювати репарацію кістковій тканині за рахунок активації агрегації тромбоцитів, афінного зв’язування факторів зростання, морфогенетичних білків і остеобластів.

Чи не демінералізований кістковий колаген сприяє міграції клітин і проростання судин, що викликає швидке ремоделирование кісткової тканини.Сукупність колагену кісткової тканини і його мінерального компонента дозволяє такого матеріалу забезпечувати біоінтеграціей — вростання клітин і судин в структуру імплантату.

Час резорбції 4 — 6 місяців.

сульфатованих глікозаміноглікани

Матеріали серії «ОСТЕОПЛАСТ®» насичені сГАГ в фізіологічної концентрації.

Присутність сГАГ в матеріалах обумовлено їх значенням в фізіології кісткової тканини. Вони входять до складу протеогліканів кісткової тканини: версікана, біглікана, декоріна і сіндекана, які містять одну або дві ланцюга сГАГ.

сГАГ — це лінійні полімери, побудовані з різних дісахарідних субодиниць, утворених уроновая кислотами (галактуроновой і ідуроновая), N-ацетілгексозамінамі і нейтральними сахаридами (галактозою, маноза і ксилозой).

Будучи модуляторами сполучної тканини взагалі і кісткової тканини зокрема, сГАГ, при внесенні в імплантати біологічного або штучного походження, підвищують їх біосумісність і одночасно активують фактори росту.