Elk Mountain, Wichita Mountains Wildlife Refuge, Oklahoma [3264×2448] [OC]

Nature by Photo